سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داورد ملازم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
رضا تی زاده – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
صمد عظیمی زینال – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

همبستگی بین صافت نشان دهنده درجه لینکاژ بین ژن های کنترل کننده آن صفت است درک چگونگی پیوستگی ژ« ها سرای پیشبرد برنامه های هیبرید اسیونی و چگونگی اصلاح ارقام بسیار مفید است در این راستا مطالعه چگونگی همبستگی صفات با عملکرد در گنم های بهاره شمال غرب ایران در سال ۱۳۷۷ در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی در دو تکرار انجام گرفت.