سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امیرساسان مهجور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی
ساسان لیاقت – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار خاک رس تراب در ۵۵ کیلومتری جنوب ابرکوه واقع شده است. این کانسار یک لایه رس با قطر تقریبی ۵۰ متر است و شامللایه های شیل و ماسه سنگ پالئوزوئیک میانی تا بالایی است. هدف این تحقیق یافتن همبستگی میان آزمایشات آتربرگ و کانی های رسی است. اساسا حد روانی و شاخص پلاستیسیته به مقدار زیاد تحت تاثیر توانایی کانی های رسی در فعل و انفعالات با مایعات است. در این مطالعه برای درک بهتر رابطه میان محتوای کانیابی خاک رس و خصوصیات فیزیکی خاک رس تعدادی نمودار استاندارد و مقایسه ای برای شناختتغییر رفتارهای فیزیکی خاک رس با تغییرات نوع و مقدارکانی های رسی استفاده شده اس. برای دستیابی به نتایج بهتر از روش افزودن درصد معینی کوارتز به ترکیب نمونه های خاک رس (ASAQ) استفاده گردید. روش افزودن کوارتز به ترکیب خاک رس اولین بار است که در اینگونهتحقیقات بکار بردهمی شود و در راستای روشی است که Seat et al, (1964) بکار برده اند.
نتایج نشان می دهد که کانسار خاک رس تراب از یک توالی قرمز رنگ با ترکیب ایلیتیک در بالا دست و یک توالی سیاه رنگ با ترکیب کائولینیتی در پائین دست، تشکیل شده است. نمونه ها حد روانی در حد خاک های کائولینیتی از خود نشان می دهند و در محدوده خاک های رسی غیر ارگانیک می باشند. این خاک برای مصارف کوزه گری و آجرپزی مناسب است. افزوده شدن کوارتز،که نتیجه آن کاهش مقدارکانی رسی نمونه است، باعث کاهش حد روانی، کاهش شاخص پلاستیسیته و افزایش حد پلاستیک نمونه ها گردید.