مقاله مطالعه همديدي بارندگي سنگين (۲۰۰ ميليمتر يا بيشتر در مدت ۲۴ ساعت) روي سواحل جنوبي درياي خزر ناشي از فرارفت ميانگين دماي ۱۰۰۰٫۵۰۰mb، در دوم اكتبر ۲۰۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه همديدي بارندگي سنگين (۲۰۰ ميليمتر يا بيشتر در مدت ۲۴ ساعت) روي سواحل جنوبي درياي خزر ناشي از فرارفت ميانگين دماي ۱۰۰۰٫۵۰۰mb، در دوم اكتبر ۲۰۰۱
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارندگي
مقاله باران هاي شديد
مقاله فرارفت
مقاله واچرخند
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورآتشي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با درنظرگرفتن بارندگي هاي ساليانه سواحل جنوبي درياي خزر كه بطور ميانگين بين ۱۵۰۰-۱۰۰۰ ميلي متر مي باشد در نتيجه بارندگي شديد بيش از  200ميليمتر در مدت  24ساعت اهميت خاصي دارد. با مراجعه به آمار ۳۰ ساله (۲۰۰۱-۱۹۷۲) در مجموع ۱۰ مورد در سواحل جنوبي درياي خزر بدست آمد كه بارندگي روزانه بعضي از ايستگاه هاي ديدباني همديدي بيش از ۲۰۰ ميلي متر بوده است. استنباط گرديد يگانه سامانه هايي كه در سواحل درياي خزر سبب بارندگي هاي شديد مي شوند واچرخندهايي با هسته سرد هستند كه منشا آنها اروپا و يا كشورهاي اسكانديناوي است. اين واچرخندها با سرعت نسبتا خوبي بطرف سواحل درياي خزر حركت كرده و بسيار گذرا هستند و داراي فشار مركزي حدود ۱۰۴۰ هكتوپاسكال و يا بيشترند. فرارفت هواي سرد در شرق آنها و فرارفت هواي گرم در غرب آنها قابل توجه مي باشد. با اين وضعيت واچرخندها در هنگام حركت كاملا توسعه يافته و بر فعاليت آنها افزوده مي شود. واچرخندهاي با سرعت حركت كم و يا ساكن نمي توانند چنين بارندگي هايي را ايجاد نمايند.
با محاسبات انجام شده بيشينه فرارفت افقي هواي سرد در تراز  700هكتوپاسكال در حدود -۱۲oc/12h مي باشد.
با عبور اين چنين سامانه هاي جوي بارندگي هاي منطقه در ابتدا شمال غرب و با شدت زياد و بعدا بتدريج شمال شرق درياي خزر را دربر مي گيرد. مدت زمان اين چنين وضعيت بين ۲۴ تا ۳۶ ساعت است. بهترين فصل براي يك چنين وضعيت اوايل پاييز است و نشان داده است كه اين رويدادها بيشتر در ماه اكتبر مي باشد زيرا كه در ماه هاي تابستان كه بيشتر نفوذ ناوه اي حرارتي كه منشا آن كم فشار گرمايي مركزي ايران است باعث گرم شدن آب دريا گرديده و به محض عبور اين چنين واچرخندهاي نوع سرد و در نتيجه فرارفت هواي سرد مي توانند ناپايداري بسيار شديدي را شكل دهد.