مقاله مطالعه هيدروژئوشيمي برخي عناصر سمي در پساب کارخانه زغالشویي زرند و روش هاي پاکسازي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه هيدروژئوشيمي برخي عناصر سمي در پساب کارخانه زغالشویي زرند و روش هاي پاکسازي آن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله پاکسازي
مقاله زرند
مقاله زغالشویي
مقاله عناصر سمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زريسفي اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق انجام شده، تغييرات غلظت و ميزان تحرک برخي عناصر سمي در پساب کارخانه زغالشویي زرند جهت تعيين ميزان آلودگي به وسيله اين کارخانه مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها در ماه هاي خرداد، آبان، دي و بهمن از آب ورودي به کارخانه، آب خروجي و حوضچه اکبرآباد که محل تجمع پساب مي باشد، جمع آوري گرديد و به وسيله دستگاه جذب اتمي شعله اي، غلظت عناصر نقره، بور، کادميوم، کبالت، کروم، آهن، مس، منگنز، نيکل، سرب و روي در آن ها اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده، حاکي از آن است که غلظت عناصر کروم، منگنز و نيکل در پساب کارخانه زغالشویي و در حوضچه اکبرآباد افزايش زيادي داشته است که بيانگر ورود آلودگي هاي ناشي از کارخانه زغالشویي مي باشد. ميزان غلظت عناصر در حوضچه، نسبتا کمتر از غلظت آن ها در آب خروجي از کارخانه است که دليل آن جذب اين عناصر توسط زغال، هيدروکسيد هاي آهن و منگنز، کاني هاي رسي و جلبک هاي موجود در حوضچه آب مي باشد. غلظت تمامي اين عناصر در ماه هاي گرم سال مانند خرداد ماه، بيش از اوقات سردتر سال مي باشد که دليل اين امر، افزايش درجه حرارت و در نتيجه افزايش انحلال پذيري عناصر، کاهش pH آب در اثر کاهش انحلال پذيري کربنات ها و سولفات هاي کلسيم و منيزيم، افزايش ميزان تبخير و کاهش بارندگي و رواناب سطحي ورودي به حوضچه مي باشد. همچنين مشخص گرديد، غلظت اکثر عناصر در آب حوضچه بيش از غلظت مجاز براي استفاده در کشاورزي مي باشد که با اعمال روش هاي صحيح پاکسازي مانند افزايش pH، هوادهي و استفاده از کلوئيدها مي توان آن را تا حد قابل قبولي تصفيه نمود.