مقاله مطالعه هيستولوژي، هيستوشيميايي مري و روده ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه هيستولوژي، هيستوشيميايي مري و روده ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستولوژي
مقاله هيستوشيميايي
مقاله روده
مقاله مري
مقاله ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانان خجسته سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۱۰ عدد ماهي کپور معمولي به وزن ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم و به اندازه ۲۸ تا ۳۰ سانتي متر از يکي از استخرهاي پرورش ماهي در اطراف شهر اردبيل تهيه شد. بعد از نمونه برداري، نمونه ها به اندازه ۵ تا ۶ ميکرون برش داده شده و با هماتوکسيلين- ائوزين، پريوديک اسيد شيف(PAS)  و آلشين آبي (ALB) رنگ آميزي شدند و سپس ويژگيهاي هيستولوژي و هيستوشيميايي مري و روده توسط ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت.
مسير گوارشي ماهي کپور معمولي از مري و روده تشکيل شده، مري کوتاه بوده و داراي چين خوردگي هاي مخاطي بلندي بود اما چين خوردگي هاي مخاطي روده کوتاهتر و ضخيم تر از چين خوردگي هاي مخاطي مري ديده شد. ساختار هيستولوژي مسير گوارش از چهار لايه تشکيل شده بود: مخاط، زير مخاط، لايه ماهيچه اي، سروز. لايه مخاطي روده داراي سلولهاي استوانه اي ساده بود که در بين آنها سلول هاي جامي و لنفوسيتها ديده مي شد. ماهيچه مخاطي تنها در روده مشاهده گرديد، لايه متراکم و سلولهاي دانه دار مشاهده نشد
.