مقاله مطالعه هيستوپاتولوژيک آثار تاخيري گاز خردل بر چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه هيستوپاتولوژيک آثار تاخيري گاز خردل بر چشم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز خردل
مقاله پاتولوژي
مقاله چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تماس چشم با گاز خردل (موستارد) به تخريب شديد مي انجامد. آثار تاخيري گاز خردل بر چشم تاکنون به صورت جزيي توضيح داده نشده است. مطالعه حاضر با هدف تشريح تاثيرات هيستوپاتولوژيک و ايمونوپاتولوژيک گاز خردل بر چشم و تلاش براي يافتن توجيهي براي اين آثار انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – موردي بين سال هاي ۷۶ تا ۸۶ روي نمونه هاي قرنيه و ملتحمه ۲۲ مصدوم شيميايي مبتلا به کراتوپاتي تاخيري ناشي از گاز خردل که نيازمند به درمان جراحي بودند، در بيمارستان بقيه اله (عج)  شهر تهران انجام شد. افراد به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. در ۷ مورد هر دو چشم تحت عمل جراحي قرار گرفتند و جمعا ۲۹ نمونه به بخش پاتولوژي تحويل شد. ۲۹ نمونه برداشته شده از ليمبوس توسط ميکروسکوپ نوري، ايمونوفلورسنس و الکتروني بررسي شد.
يافته ها: بررسي هاي هيستولوژيک نشان دهنده التهاب مزمن بود. پيش روي اپي تليوم ملتحمه بر قرنيه، نازک شدن اپي تليوم و کاهش سلول هاي گابلت در ملتحمه، شايع ترين يافته هاي ميکروسکوپ نوري بودند، در حالي که در ميکروسکوپ الکتروني ادم قرنيه، تخريب غشاي پايه و واکوئليزاسيون سيتوپلاسم يافته هاي بارز بودند. نتايج بررسي با ميکروسکوپ ايمونوفلورسنت غيراختصاصي بود.
نتيجه گيري: هيچ يافته اختصاصي و تشخيصي در بررسي هيستوپاتولوژيک يا ميکروسکوپيک براي آثار سوء تاخيري گاز خردل در چشم وجود ندارد. بر اساس مشاهدات ما، ايمني سلولي يا هومورال نمي توانند تمام آثار تخريبي ناشي از گاز خردل را توجيه کنند. به نظر مي رسد اثر آلکاليزان اوليه گاز خردل بر سلول، اساس آسيب زايي تاخيري آن باشد.