سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقاله حاضر به شبیه سازی پدیده امواج ایستا در مجاورت موج شکن های کیسونی با کمک یک مدل عددی کاملا لاگرانژی بدون شبکه بندی مبتنی بر روش " هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر" می پردازد که در آن اندرکنش هیدرودینامیکی سازه موج شکن با امواج ایستا مورد ارزیابی قرار می گیرد و صحت نتایج عددی حاصله برای پروفیل سطح موج ایستا و نحوه توزیع فشار هیدرودینامیکی برسازه موج شکن از نظر کیفی و کمی توسط نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی موجود در همین زمینه سنجیده می شود. نتایج شبیه سازی یک سری جریانهای دائمی را در مجاورت موج شکننشان می دهد که در سل های جریان تکرار شونده ای رخ می دهند به طوریکه اندازه ومکان ایجاد این سل ها تابعی از مشخصات هیدرودینامیکی موج ایستا، عمق آب و نیز ارتفاع موج شکن می باشند.