سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
الهام فیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
عطااله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و شمال استان آذربایجان غربی قرا ردارد مهمترین منابع آبی موجود در دشتهای بازرگان و پلدشت را آب زیرزمینی تشکیل می دهد بطوریکه بخش عظیمی از مصارف شرب و کشاورزی و صنعتی را در این مناطق تامین می کند. هدف از این تحقیق بررسی هیدروشیمی آبهای زیرزمینی و تعیین آنومالیهای احتمالی موجود در آنها و ارتباط هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی و بازالتی موجوددر منطقه می باشد.