سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرح رحمانی –
علیجان آفتابی –
عبدالمجید یعقوب پور –
عباس حاج حریری –

چکیده:

آب یکی از موادی است که به فراوانی در طبیعت یافت می شود اما علی رغم این فراوانی عوامل محیطی مختلف موجب محدودشدن آب مصرفی انسان می گردند. یکی از این عوامل محدود کننده آلودگی آنتروپوژنیک و ژئوزنیک منابع آبی است که ارتباط مستقیم با سلامت عمومی جامعه دارد. این معضل در شهرهای بزرگ به دلیل تراکم بالای جمعیت و گسترش صنایع آلوده کننده بیشتر خودنمایی میکند توسعه تهران در دو دهه گذشته هم ا زنظر شهری و هم از نظر صنعتی بسیار سریع بوده است این رشد بی رویه تهران را با خطرات متعددی روبرو کرده است که خطر آلودگی آبهای زیرزمینی تنها یکی از آنها است