سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد زارع – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت ا… رئیسی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
سید مهدی عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرو ژئولوژی دانشگاه شیراز

چکیده:

جهت تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی و مسیر حرکت آب در چشمه ی کشپل، با اندازه گیری دبی و بررسیهای تکتونیکی در سطح حوضه ی چشمه ی فوق، همچنین تعیین پارامترهای شیمیایی و خصوصیات هیدرودینامیکی و نقش گسل موجود در انتقال آب و ارتباط چشمه ی کشپل با دشتک مشرف در ۸ کیلومتری بالا دست آن مطالعه گردیده است. سطح حوزه ی آبگیر چشمه ۲۵ کیلومتر مربع، متوسط حجم ذخیره ی دینامیکی آن ۷ میلیون متر مکعب ( متوسط سال آبی از چشمه ی کشپل و مابقی از چشمه ی جوریند به دشتک بالا دست خارج می گردد.