سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
قاسم اکبری – استادیار بخش علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
رحیم حب نقی – دانشیار بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
حمید اکبری – استادیار بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده:
امروزه بعلت عوارض گوناگون داروهای شیمیایی محققین علاقه فراوانی به استفاده از گیاهان دارویی دارند یکی از این گیاهان دارویی که به وفور مورد استفاده می باشد سیاه دانه است در این تحقیق هدف بررسی اثرات و تغییرات بافتی روده های بزرگ ناشی از خوراندن عصاره سیاه دانه در رت نر بالغ می باشد برای انجام کار ۱۰ عدد رت نر بالغ به سن سه ماه و هم اندازه انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمایش طبقه بندی شدند پودر خرد شده سیاه دانه به میزان ۴۰۰mg/ kgbw تهیه و عصاره گیری شد به مدت ۲ ماه ۱cc عصاره سیاه دانه به گروه آزمایش و ۱cc سرم فیزیولوژی به گروه شاهد ۱ بار در روز توسط لوله مری خورانده شد. بعد رت ها کالبدگشایی شده و از بخش های مختلف کولون نمونه برداری و لام بافت شناسی تهیه و زیر میکروسکوپ بررسی گردید نتایج نشان داد که ارتفاع کریپت های و میانگین تعداد کریپت های کولون پس از مصرف عصاره سیاه دانه به طور معنی داری کاهش می یابد (۰٫۰۵>P) . طبق اطلاعات بدست آمده از این تحقیق سیاه دانه می تواند بازجذب مواد از کولون را دچار تغییر کند.