سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر بابایی پور – آزمایشگاه ماده چگال، گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مصطفی حصارخانی – آزمایشگاه ماده چگال، گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این مطالعه رفتارهای ترمودینامیکی Bi-2212 نسبت به دما و فشار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تغییرات پارامترهای شبکه با دما روند افزایشی و نسبت به تغییرات ظرفیت اکسیژن روند کاهشی دارد . این آزمایشات از دمای اتاق تا ۸۲۰ درجهسانتی گراد و در فشار های ۵۰، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی بار اکسیژن انجام شد . معلوم گردید که نمونه تا دمای ۸۱۵ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰ میلی بار کاملا پایدار است