سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد براتی – دانشگاه شهید بهشتی
رسا ایرج – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تبدیلمگنتیت به هماتیت یا هماتیت به مگنتیت عموما تحت عنوان واکنش اکسیداسیون احیا یا واکنش ردوکس شناخته شده است. اما در این مقاله خواهیم دید که مکانیسم غیر اکسیداسیون احیا هم در تبدیل این کانیها به هم در طبیعت نقش دارند.به طور مثال تبدیل مگنتیت به هماتیت در بسیاری از معادن در شرایط سطحی اتفاق می افتد در حالی که منشا اکسیداسیون احیا ندارد.
مکانیسم تبدیل مگنتیت به هماتیت میتواند ذخائر غنی از هماتیت را به عنوان کانه ثانویه در عمقتولید نماید. که در واکن‌های اکسیداسیون احیا قابل انجام نیست.
در غرب ایران نزدیک به ۲۰ کانسار و اندیس آهن وجود دارد که عمدتااز سه کانی مگنتیت , هماتیت و پیریت به همراه مقادیر متفاوتی لیمونیت تشکیل گردیده اند. بافت مارتیتی شدن در این کانسارها به مقدار زیادی رخ داده است. در طی این عمل کانه مگنتیت تبدیل به هماتیت میگردد. دید سنتی به این قضیه این است که کانه مگنتیت با دریافت اکسیژن از اتمسفر یا از آبهای جوی فرورو تبدیل به هماتیت شده است ولی ۳ سوال در این زمینه مورد توجه است اول آنکهدر شزایط تبدیل مگنتیت به هماتیت و در حضور کانی پیریت این کانی چه تغییراتی را متحمل میشود , دوم آنکه عمق تبدیل مگتیت به هماتیت آیا توسط محلولهای فرورونده اکسیژن دار قابل دسترسی است یا خیر و سوم آنکه حضور مقادیر زیاد و گاها لایه های لیمونیت چگونه توجیه میشود . در این مقاله خواهیم دید علاوه بر دیده سنتی اکسیژن گیری کانه مگنتیت و تبدیل آنبهکانههماتیتدید جدیدی نیزوجود دارد که شرایط را بهتر ومنطقی تروار دیده گاه واکنشهای ژئو شیمیایی بررسی مینماید.