سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهرام آذربخت – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سیمین ارمغان – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

در مناطقی فعال زمین شناسی ، ارتباط هماهنگی بین اشکال توپوگرافی سطح زمین و سیستم های هیدرولوژی وجود دارد ، به طوری که می توان یک برآورد کمی بین فعالیت های نئوتکتونیکی و فرآیندهای سطح زمین انجام داد و به تبیین و مدل بندی تکامل چشم انداز زمین پرداخت . در دامنه جنوبی البرز – از تهران تا سمنان – به دلیل حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک ، مخروط افکنه ها را را می توان در اکثر نقاط دید . شهرهای تهران و گرمسار و سمنان از جمله شهرهایی می باشند که بر روی مخروط افکنه واقع شده اند . مخروط افکنه ها به علت حاصلخیزی و امکان دسترسی به منابع سطحی و زیرزمینی در محدوده ی آنها از جنبه های کشاورزی و سکونتگاهی مورد توجه ژئومورفولوگ ها هستند . در این پژوهش بااستفاده از مطالعات میدانی، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی سعی گردیده تا داده های مورفومتریک و ژئومتریک مورد بررسی آماری و ریاض ی قرار گرفته و در نهایت از آنها نتایج و برداشت ژئومورفولوژیکی به عمل آید . نتایج این پژوهش و تحقیق نشان می دهد که اولاً بین مساحت مخروط افکنه و مساحت حوضه آبریز مربوط همبستگی وجود دارد . ثانیا : در این بررسی اثر فعالیت های تکتونیکی برروی مخروط افکنه ها مشخص گردید . ًثالثا : شکل مخروط افکنه ها و ابعاد آنها ناشی از فعالیت فرآیندهای سطح زمین می باشد .