مقاله مطالعه وجود غدد ميزراهي خارج لگني درانتهاي دور پنيس شترنريك كوهانه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه وجود غدد ميزراهي خارج لگني درانتهاي دور پنيس شترنريك كوهانه ايراني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتر
مقاله آناتومي
مقاله بافت شناسي
مقاله پنيس
مقاله ميزراه
مقاله غدد ميزراهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از بخش هاي سيستم تناسلي شتر نر، غدد جنسي است كه بر اساس گزارشات موجود عبارتند از: غده پروستات – بالبويورترال (كوپر) و غدد ميزراهي داخل لگني. براي انجام اين تحقيق تعداد پنج نمونه بافتي از انتهاي آزاد پنيس ۵ نفر شتر يك كوهانه ايراني كشتار شده در كشتارگاه سمنان تهيه و بلافاصله درون محلول فرمالين ۱۰ درصد قرار داده شدوسپس مقاطع بافتي ازانتهاي دورپنيس تهيه و پس از رنگ آميزي مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه برش هاي بافتي تهيه شده نشان داد كه در شتر علاوه بر غدد ميزراهي موجود در محدوده ميزراه داخل لگني، دو توده غده اي در ساختمان ديواره انتهاي دور ميزراه خارج لگني واقع در جانب جسم غاري گلانز پنيس ديده مي شود. يكي از اين توده ها كه كوچك تر است در محدوده جانب ميزراه نزديك جسم غاري گلانز و توده بزرگتر در موقعيت سطح شكمي ميزراه واقع شده است. مقاطع كروي، بيضوي و كشيده اين توده غده اي حاوي يك لايه سلول مكعبي بلند تا استوانه اي با هسته كروي قاعده اي و سيتوپلاسم متمايل به سفيد و كف آلود مي باشند كه با توجه به اين ساختمان، اين غدد از نوع لوله اي بوده و تعيين نوع ترشحات آنها نياز به بررسي بيشتر دارد.