سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نگار نیرومند حسینی – عضو هیات علمی موسسه خاک واب
منوچهر مفتون – استاد بخش خاک و اب دانشگاه شیراز

چکیده:

تجزیه های شیمیایی خاک نشان می دهد که پتاسیم به شکلهای مختلفی در خاک وجود دارد ، آگاهی از مقادیر اشکال متفاوت پتاسیم و ارتباط آنها با یکدیگر و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به وجود تعادل دینامیکی بین آنها کمک شایانی در توصیه کودی پتاسیم می کند ).۳) مهمترین منبع پتاسیم مورد استفاده گیاه، پتاسیم محلول، تبادلی و مقداری از پتاسیم غیر تبادلی است که در طول فصل رشد به صورت محلول یا تبادلی در آمده و قابل استفاده گیاه گردیده است ).۴) به طور کلی ۹۰ تا ۹۸ درصد کل پتاسیم خاک به شکل غیر قابل دسترس، ۱ تا ۱۰ درصد به کندی قابل دسترس و ۰/۱ تا ۲ درصد آن به سرعت قابل دسترس می باشد ).۳) گرچه اندازه گیری پتاسیم محلول و تبادلی تا حدودی خالی از اشکال می باشد ولی تعیین پتاسیم غیر تبادلی تاکنون با موفقیت اندکی همراه بوده است .