مقاله مطالعه ويژگي هاي خميرکاغذ CMP و APMP کاه گندم در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۳۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ويژگي هاي خميرکاغذ CMP و APMP کاه گندم در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاه گندم تجن
مقاله روشCMP
مقاله روش APMP
مقاله ويژگي هاي مقاومتي
مقاله ويژگي هاي نوري
مقاله بازده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامراني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سراييان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي خصوصيات مقاومتي و نوري خمير و کاغذ APMP, CMP يک مرحله اي و APMP دو مرحله اي از کاه گندم استان گلستان انجام گرفت. به اين منظور، کاه گندم از مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان جمع آوري گرديد و ابعاد الياف آنها شامل طول الياف، قطر الياف، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره الياف به ترتيب ۱۸/۱ ميليمتر، ۱۵۶/۱۸، ۴۶۱/۱۱ و ۳۹۶/۳ ميکرون اندازه گيري شد. همچنين ميزان موادشيميايي شامل سلولز، ليگنين، خاکستر و مواد استخراجي به ترتيب ۷/۵۳، ۱/۲۱، ۱/۵ و ۵/۸ درصد اندازه گيري گرديد. بر اساس نتايج پخت هاي آزمايشي، درجه حرارت کليه پخت ها ۹۵ درجه سانتيگراد، زمان آغشته سازي ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ دقيقه، درصد نسبي مصرف هيدروکسيد سديم ۱۰ درصد و پروکسيد هيدروژن معادل ۳ درصد در نظر گرفته شد. بر اساس ويژگي هاي خمير کاغذهاي حاصله و شرايط پخت آنها، تيمارهاي متشکل از پخت هاي ۲۰ و ۴۰ دقيقه اي انتخاب و تا درجه رواني ۳۵۰ ميلي ليتر (CSF) پالايش گرديد. سپس از اين خميرها براي ساخت کاغذ و مقايسه ويژگي هاي نوري و مقاومتي آنها استفاده گرديد. نتايج نشان داد که مقاومت در برابر ترکيدن، طول پاره شدن و روشني خمير APMP دومرحله اي در مدت زمان ۴۰ دقيقه بيشتر از ساير خميرها است. همچنين نتايج ميانگين بازده خميرها و مقاومت به پاره شدن کاغذ نشان داد که هيچ اختلاف معني داري در بين سه روش خميرسازي در سطح ۵% وجود ندارد.