سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم میلانچیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، ایران
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، ایران
علی قنادزاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، ایران پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شن
محمدصادق ذاکرحمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، ایران قطب علمی ف

چکیده:

دراین کار تجربی ضریب شکست غیرخطی پلیمر هایدروژلی پلی هما آلائیده با رنگینه کرزیل ویالت استات بروش جاروب z با نور لیزر پیوسته بررسی شده است. همچنین رفتار غیر خطی این سیستم با محلول آبی رنگینه مزبور مفایسه گردیده است. مشاهده می شود هر دو سامانه دارای ضریب شکست غیر خطی منفی هستند و با افزایش غلظت غیر خطیت سامانه های هایدروژل آلائیده با رنگینه همانند محلول آبی آن تقریبا به صورت خطی افزایش می یابد.