مقاله مطالعه و آناليز فازي پودر نانوکامپوزيت Cu-Al2O3 ساخته شده با روش ترموشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه و آناليز فازي پودر نانوکامپوزيت Cu-Al2O3 ساخته شده با روش ترموشيميايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله آلومينا
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله روش ترموشيميايي
مقاله آناليز فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرئوفي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفيان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شبستري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر فرآيند ساخت پودر نانوکامپوزيت Cu-5wt%Al2O3 و Cu-3wt%Al2O3 به روش ترموشيميايي، مطالعه شده است. فازهاي توليد شده در مراحل مختلف عمليات حرارتي توسط آناليزDTA-TGA ، XRD،  SEMو TEM شناسايي شدند. پودرهاي نانوکامپوزيت از طريق مراحل زير توليد شدند، آماده سازي محلول آبي نيترات مس و نيترات آلومينيوم براي دستيابي به ترکيب نهايي، حرارت دادن محلول آبي و ساخت پودر اوليه، عمليات حرارتي نمک زدايي، عمليات حرارتي براي تشکيل آلومينا در دماهاي مختلف و احياي اکسيد مس به مس در دماهاي مختلف در اتمسفر هيدروژن. دماي بهينه براي تشکيل آلومينا و احياي پودرها، به ترتيب در ۸۵۰ و ۸۲۰ درجه سانتي گراد به دست آمد. اندازه ذرات آلوميناي تشکيل شده به روش ترموشيميايي حدود ۲۰-۵۰ نانومتر بود.