سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایمان شریفی – مهندسی مواد، سازمان صنایع هوافضا
محمد رضا رحیمی پور – گروه فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق شاخص های کیفی پوشش اکسیدی سخت برای آلومینیم آلیاژی ۲۰۲۴ که از پرکاربردترینآلیاژهای مستحکم آلومینیم و درعین حال مشکل سازترین آنها در فرایندهای پوشش های تبدیلی است، دسته بندی شده و مورد بررسی و مقایسه با آلومینیم خالص تجاری( ۱۱۰۰ ) قرارگرفته است. پوشش مزبور برای هر دو آلیاژ به روش آندایزینگ سخت و در محلول های منتخب، در چگالی جریان ۲-A.dm 3/5 و درجه حرارت ۱۰- درجه سانتیگراد ساخته شد. با توجه به شرایط مختلف نوع و غلظت الکترولیت های مورد استفاده و نمونه های ساخته شده، تفاوت در رفتار ولتاژی فرایند آن دکاری و مشخصه هایی از پوشش چون ساختار، نرخ رشد، ضخامت، سختی و کیفیت پوشش با کمک میکروسکوپ و استریوسکوپ نوری، میکروسکوپ های الکترونی روبشی و میکروسختی سنج، مورد ارزیابی قرارگرفت . شاخصها و دسته بندی های ارائه شده می تواند به عنوان الگویی برای مطالعه چنین پوشش هایی مطرح باشد.