سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر در رشته مهندسی حمل ونقل
وحید کریمی مشاور – دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته راه و تر

چکیده:

شبیه سازی تصادفات به منظورهای مختلفی انجام میشود که اهم کاربرد آ نها در راهنمایی و رانندگی، دادگا هها و شرکت های بیمه برای تشخیص نحوه عملکرد وسایل نقلیه در حین تصادف، شناسایی متجاوزین قوانین راهنمایی و رانندگی، کمک به طراحی ساز های وسایل نقلیه و سیستم ترمز آ نها و مهمتر از همه یافتن راه های کاهش تصادفات ترافیکی و افزایش ایمنی میباشد. هدف از این مقاله ایجاد یک برنامه کامپیوتری user friendly و سازگار برای کشورمان میباشد تا تصادفات ترافیکی به صورت ساده، با دقت زیاد و با قابلیت گرافیکی مناسب شبیه سازی گردد. در این مقاله با به کارگیری مدل تایر، مدل رانندگی و حرکت وسیله نقلیه و ترکیب آ نها با مدل تصادف در محیط دلفی برنامه شبیه سازی تصادفات را ایجاد کردیم. سپس تعدادی از تصادفات ترافیکی که از اداره راهنمایی و رانندگی دریافت شده بود، به صورت عملی با نرم افزار فوق الذکر شبیه سازی گردید و میزان خطاها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که نتایج مثبت و قابل قبولی به دست آمد.