مقاله مطالعه و بررسي آثار و استقرارهاي اشکاني کوهپايه هاي آبيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پيام باستان شناس از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي آثار و استقرارهاي اشکاني کوهپايه هاي آبيک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشکاني
مقاله فلات مرکزي
مقاله البرز مرکزي
مقاله کوهپايه آبيک
مقاله قلامحله روستاي چناسک
مقاله کافر قلعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ارض اله
جناب آقای / سرکار خانم: مافي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و مطالعه باستان شناختي ارتفاعات شمال شهرستان آبيک به دليل مشرف بودن بر مسير موسوم به جاده خراسان و شناخت دقيق چند و چون تطورات و تحولات فرهنگي اين منطقه در دوره اشکاني مي تواند ما را در درک هرچه بهتر تحولات شمال فلات مرکزي در دوره اشکاني ياري نمايد. در نتيجه اين پژوهش که در قالب فصل اول بررسي باستان شناسي کوهپايه شهرستان آبيک (شامل محدوده-ي شمالي دهستانهاي زياران، کوهپايه شرقي و غربي و اقبال شرقي) واقع در شمال فلات مرکزي انجام شد؛ تعداد ۸۹ محوطه باستاني شناسايي گرديد که از اين ميان، تعداد ۳۸ محوطه داراي آثار و مواد فرهنگي دوره اشکاني است. تشخيص و درک کلي الگوي استقراري و مطالعه گونه شناسي سفال منطقه در دوره اشکاني از نتايج مهم اين پژوهش است که نشانگر تغييرات جمعيتي يا الگوي پراکنش استقرارها در اين بخش از جنوب البرز مرکزي نسبت به دوره قبل و بعد است. ضمن اينکه بيشتر استقرارهاي منطقه در اين دوره يا روستاهايي کوچک هستند (مانند قلامحله چناسک) و يا بصورت استقرارهاي فصلي هستند و شواهدي از مراکز شهري شناسايي نشد تا منتج به تصويري از الگوي معيشتي ساکنان اين محوطه ها در دوران مورد بحث مي گردد. همچنين شايان اشاره است که فرهنگ مادي منطقه (غالبا سفال) در دوره اشکاني، علاوه بر دارا بودن ويژگيهاي قوي بومي، متاثر از گستره فرهنگي غرب و شمال ايران است.