مقاله مطالعه و بررسي تاثير ميدانهاي الكتريکي بر افزايش پارامترهاي رشد کلزا در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي تاثير ميدانهاي الكتريکي بر افزايش پارامترهاي رشد کلزا در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ميدان الکتريکي
مقاله خورجين
مقاله عملکرد بيولوژيک
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي منفرد بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شايگاني اکمل اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير سطوح مختلف شدت ميدان الکتريکي و زمان قرارگيري بذور در داخل ميدان بر عملکرد، اجزا عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي بذر کلزا رقم SLM046 مطالعه شد. آزمايشات در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت طي سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ انجام شدند. آزمايشات در قالب کرت هاي خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار و ۲۵ تيمار طراحي شد. فاکتور اصلي شامل زمان قرارگيري در ميدان (۰، ۱۵، ۴۵، ۸۰ و ۱۵۰ ثانيه) و فاکتور فرعي شامل شدت ميدان (۰، ۲، ۴، ۹ و ۱۴ کيلو ولت بر سانتيمتر) بود. پارارمترهاي اندازه گيري شده شامل تعداد خورجين در گياه، متوسط تعداد دانه در خورجين، عملکرد بيولوژيک و درصد روغن دانه بودند. نتايج حاصل از بذور تيمار شده در ميدان و بذور تيمار نشده (شاهد) مقايسه شدند. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که تيمار نمودن بذر کلزا در ميدان الکتريکي تاثير معني دار بر صفات مورد بررسي در شرايط مزرعه اي داشت.