مقاله مطالعه و بررسي جمجمه و فك بالايي Hipparion primigenium در شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۳۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي جمجمه و فك بالايي Hipparion primigenium در شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپاريون
مقاله هيپاريون پريميژنيوم
مقاله آذرآواري
مقاله ميوسن
مقاله پليوسن
مقاله هوموتايپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوكبي نژاد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورابريشمي زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروتهراني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از گونه هاي هيپاريون که داراي ويژگي هاي کاملي در جمجمه و فک بالايي بوده و به همراه دندان ها در طي حفاري هاي انجام شده استخراج شد، هيپاريون پريميژنيوم است از آنجا که از اين گونه تنها يک نمونه کامل (البته بدون فک زيرين) در دنيا به دست آمده، نمونه يافت شده را که داراي ويژگي هاي خاص گونه اي است، مي توان هوموتايپ (Homeotype) گونه پريميژنيوم ناميد. با توجه به يافت شدن اين گونه، سن آذر آواراي هاي مراغه را مي توان اواخر استراسين در نظر گرفت که از اين لحاظ سن سازند غيررسمي مراغه را که در گذشته والنسين- تورولين مي پنداشتند کمي قديمي تر مي نمايد، زيرا گونه ياد شده نه تنها در مراغه بلکه در ساموس و پيکرمي يونان نيز يافت شده که از اين لحاظ مي توان گفت که بين اين دو منطقه داراي فسيل مهره دار، خويشاوندي (از لحاظ زياي فسيلي) و ساير ويژگي ها چون ديرينه جغرافيايي، سن نسبي رسوبات آذر آواري و وضعيت زيست محيطي در ميوسن پسين – پليوسن زيرين وجود دارد.