مقاله مطالعه و بررسي ويژگي سيالات فرميت سديم/پتاسيم در حفاري لايه هاي شيلي مشکل زا و لايه مخزني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي ويژگي سيالات فرميت سديم/پتاسيم در حفاري لايه هاي شيلي مشکل زا و لايه مخزني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيالات حفاري فرميتي
مقاله سيالات پايه آبي
مقاله پايداري شيل
مقاله آسيب سازند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ رستم آبادي حبيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمليات حفاري در سازندهاي شيلي همواره يکي از مشکلات عمده بوده است. عدم پايداري چاه در لايه هاي شيلي يکي از مهمترين عوامل افزايش زمان و در پي آن هزينه هاي حفاري مي باشد. از اين رو انتخاب صحيح سيال حفاري جهت کنترل شيل، باعث کاهش هزينه ها، زمان حفاري و همچنين کاهش آسيب سازند مي گردد. يکي از اين سيالات، سيالات فرميتي به ويژه فرميت پتاسيم و سديم بوده که در زمره بهترين نوع سيالات پايه آبي پايدار کننده شيل مي باشد. اين سيالات با توجه به خصوصيات ذاتي نمک هاي فرميتي، پايداري بسيار خوبي در چاه بوجود مي آورند. با استفاده از نمک هاي فرميتي مي توان سيالاتي با دانسيته بالا و با حداقل ذرات جامد جهت حفاري لايه هاي شيلي و لايه هاي مخزني طراحي کرد. نتايج آزمايش هاي انجام شده نشان مي دهد که سيالات فرميتي خواص رئولوژي خود را بعد از حرارت به خوبي حفظ کرده و همچنين اين سيالات بازيابي شيل بسيار خوبي در حد سيالات پايه روغني دارند. به طوري که سيالات فرميتي در مقايسه با انواع سيليکاتي، گلايکولي و کلريد پتاسيمي، بازيابي شيل بهتري از خود نشان مي دهند. با توجه به آزمايشات انجام شده پليمرهاي مختلف با سيالات فرميتي سازگاري خوبي دارند. نتايج آزمايش رواني سيال فرميتي نشان داد که سيال فرميتي از رواني خوبي در مقايسه با ساير سيالات پايه آبي برخوردار است و نيازي به اضافه کردن مواد روان کننده ندارد.