سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسن ندیم – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا ثنائیان – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامحسین برهانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا گستریانی – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فرآیند آلیاژسازی مکانیکی(MA) در دو دهه ی اخیر به عنوان روشی نوین در تولید آلیاژها و ترکیبات بین فلزی پودری مطرح می باشد.آلومینیوم و آلیاژهای آن از جمله موادی هستند که در این فرایند نتایج مناسبی را جهت تولید قطعه فراهم کرده اند. دراین تحقیق پودرهای آلومینیوم و عناصر آلیاژی مطاب با ترکیب آلیاژ آلیاژ A1A 6063 به صورت جزء جزء در دستگاه مخلوط کن افقی مخلوط و سپس به مدت ۱۵ ساعت تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی در محیط خنثی قرار گرفتند. پروفیل اندازه ذرات پودری و ریز سختی سنجی نسبت به زمان آسیاب به دست آمد. جهت بررسی عملیات آلیاژسازی پودرهای MA تحت آزمایشهای XRF,XRD و DTA قرار گرفت.فشردگی این پودرها پس از عملیات آنیل در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد و محیط خلاء محاسبه شد. ساختار متالوگرافی ذرات و اثر زمان آسیاب نسبت به اندازه و توزیع به کمک میکروسکوپ مورد آزمایش قرار گرفت. افزایش زمان آسیاب نه تنها توزیع بسیار یکنواخت در پودرهای MA ایجاد کرده است بلکه اندازه متوسط این پودرها به کمتر از ۱۰µm کاهش داده و نتایج سختی تا ۱۸۵VHN افزایش یافته است.