سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
کریم سلیمانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی و در شهرستان قوچان واقع گردیده و مساحت حوزه آبخیز آن ۵۰۶۰۰ هکتار می باشد . مکان سد تبارک در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر قوچان قرار گرفته است . حجم کل مخزن این سد در تراز نرمال ۶۰ میلیون متر مکعب و میزان آبدهی سالانه آن ۲۷/۴۴ میلیون متر مکعب می باشد . در این مقاله ابتدا وضعیت زیست محیطی حوزه سد تبارک بررسی شده وسپس انواع زیستگاهها، جامعه جانوری و حیات وحش و نیز وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی منطقه مشخص گردیده است و در بخش بعدی انواع اثراتی که ساخت سد بر روی هر یک از اکوسیستم ها و پارامترهای مذکور می گذارد، بصورت کمی اندازه گیری شده و در نتیجه ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی بصورت دو بعدی بدست آمده که دامنه اثرات آن بین دو عدد +۳ و – ۳ متغیر است .