سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

زهرا آزادبخت – دانشجوی دکتری فیزیک دریا واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و ساز
علی اکبر بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند اختلاط تلاطمی ناشی از تغییرات جزر و مدی بر روی خور موسی واقع در شمال خلیج فارس در طی و پریود مهکشند و بر اساس داده های موجود بررسی تحلیلی گردید. بر اساس روابط و داده ها ، انحراف شوری و سرعت طولی و مولفه عمودی سرعت جزر و مدی محاسبه و پروفیل آنها بر حسب عمق نسبی رسم گردید. جهت بررسی پایداری و میزان اختلاط ، عدد ریچاردسون لایه ای ، Kz (ضریب پخش گردایی عمودی) ضریب J و گرادیان عدد ریچارسون محاسبه گردید. بررسی انجام شده بر روی خور موسی، یک جریان دو لایه را نشان می دهد که با اختلاط منفی همراه است و به دلایل شرایط جزر و مدی متغیر و شرایط آب و هوایی منطقه و ورود رواناب ازخورهای مجاور و میزان بارش بین دو وضعیت اختلاط کامل و جزئی جابجا میشود.