سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید جمال الدین پیغمبر دوست – دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده
محمد حسن ایکانی – عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا
مهدی امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش ترموسینتیک، دانشگاه علم و ص

چکیده:

امروزه بحرانهای انرژی و آلودگی محیط زیست تبدیل به معضل بزرگی برای بشر شده است. جهت رفع این مشکلات، تلاش‌های گسترده‌ای برای جایگزینی سوختهای فسیلی با سایر منابع انرژی پاک نظیر پیل‌های سوختی صورت گرفته است. در یک پیل سوختی، انرژی شیمیایی مربوط به واکنش الکت