سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سعیده قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
حامد مکاری یامچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
همایون مقیمی – دکترای زمینشناسی، عضو هیئت علمی گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه پیام نور ابهر، ایران

چکیده:
بالا بودن زمان ماند هیدرولیکی مخزن سد ایلام – با زمان بیشتر از یک سال- تاثیر بسیار مهمی بر پدیده های لیمنولوژیکی داخل مخزن دارد این اثرات شامل تغییرات نرخ ماندگاری مواد و ایجاد لایه بندی حرارتی است با توجه به اینکه زمان ماند مخزن سد طولانی است می تواند اثرات تشدید کننده روی رشد جلبک ها در مخزن را داشته باشد لذا جلوگیری از خروج آب از مخزن و تخصیص اب تنها برای مصارف شرب اثرات نامطلوبی روی کیفیت آب مخزن خواهد داشت یکی از راه کارهای کاهش آلودگی در مخازن سدها ، تخلیه آب از زیر لایه می باشد که در زمان لایه بندی حرارتی دارای بدترین کیفیت است در نتایج آزمایشات کیفی انجام شده در مخزن نیز خصوصا در ماه های گرم سال (مرداد و شهریور ) حداکثر میزان لایه بندی حرارتی در مخزن سد ایلام مشاهده می شود جهت بررسی اثرات این تخلیه در کیفیت آب مخزن از مدل شبیه سازی کیفی استفاده شده است برای این منظور دو سناریو تخلیه آب به میزان ۱ و ۴ میلیون متر مکعب از تراز ۹۲۳ برای مدل تعریف گردیده است.