سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ملایجردی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، کارخانه گندله سازی اردکان، شرکت پامی
حسن حاجی امین شیرازی – استادیار دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – استادیار دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد عزیز افشاری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،مجتمع معدنی وصنعتی چادرملو،شرکت آسف

چکیده:

در مدار فیلتراسیون خطوط فرآوری مجتمع چادرملو کنسانتره های مغناطیسی وغیرمغناطیسی به منظور جداسازی جامد وکاهش رطوبت وارد مرحله فیلتراسیون می شوند . با توجه به پیوسته بودن مدار فرآوری وامکان نیاز به شستشوی کیک فیلتر در مدار فیلتراسیون، به منظور کاهش رطوبت ذرات ریز از فیلترهای تحت خلاء استوانه ای گردان استفاده شده است . انتخاب واسطه فیلتراسیون غالباً مهمترین مسأله برای تضمین کارایی فیلتر می باشد . نوع وبافت پارچه فیلتر بر روی ظرفیت فیلتر ومیزان رطوبت کیک وزلالی آب خروجی فیلتر تأثیر می گذارد . پارچه های فیلتر جدید تهیه شده از الیاف مصنوعی پلی استر وپلی اتیلن نسبت به پارچه های نخی قدیمی دوام بیشتروکارایی بالاتری نسبت به ذرات خیلی ریز دارند . بدلیل حضور بیش ا ز ۸۰ درصد ذرات کوچکتر ا ز ۶۰ میکرون درخوراک مدار فیلتراسیون وکم بودن زلالی فیلتریت، ۵ نوع پارچه پلی استربا بافته ای متفاوت مورد آزمایشات صنعتی قرار گرفت . مقایسه نتایج با حالت مبنا نشان داد که پارچه فیلتر پلی استر با بافت جناغی فشرده با میانگین کاهش درصد رطوبت ۱/۸۳ درصد ومیانگین افزایش ضخامت کیک فیلتر ۱/۸۶ میلیمتر ومیانگین کاهش درصد جامد فیلتریت ۳/۱۴درصد نسبت به حالت مبنا، بهترین کارایی را به دنبال داشت.