سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیمه ابوالواسط – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشگاه تبریز
سیمین شهرادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز

چکیده:

مسائل مربوط به ساماندهی رودخانه ها و طراحی و بهره برداری از سیستم انتقال آب، نیاز مبرمی به محاسبه دبی رسوبات منتقل شده دارد. در حقیقت حصور روشهایی برای محاسبه دبی رسوبات، مهمترین هدف تحقیقات مربوط به فرایند رسوب شده است. در عصر حاضر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به دلیل ساختار ریاضی کاملاً غیر خطی می تواندجایگزین مناسبی برای مدل های دیگر باشد.
در این تحقیق به منظور طراحیمناسب شبکهعصبی مصنوعی، مدلهای مختلف شبکه عصبی با ویژگی های متفاوت از لحاظ تعدادداده های ورودی،نوع تابع محرک، الگوریتم های مختلف آموزشی، تعداد لایه های پنهان و تعداد نرون های لایه ها، ساخته شدند و سپس بر اساس ضریبنکویی برازش و مجموع مربعاتخطا، بهترین ساختار انتخاب و شناسایی گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن است که شبکه های عصبی مصنوعی از سرعت عمل و دقت قابل قبولی برخوردار می باشند.