سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,تهران
شرمین هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,تهر

چکیده:

یکی از ارکان مدیریت بحران دریک منطقه زلزله زده، پیشگیری وکاهش از تلفات ناشی از زلزله است . برای حصول به این اهداف، سریعتر رسیدن گروه های امداد به حادثه دیدگان، باتوجه به کاهش عرضه ظرفیت راه ها بر اثر خرابی آنها و افزایش تقاضای خروج از منطقهزلزله زده، ضروریبنظر می رسد . در این تحقیق یک ماتریسO-D فرضی بین پنج شهر زلزله زده درنظر گرفته شده است و فرض گردیدهکه این ماتریس یک ساعت قبل وبعد از زلزله ثابت می ماند. مقداروچگونگی خرابی راهها و تعیین ظرفیت آنها بعد از زلزله با استفاده ازنرم افزارHCS1.4 انجام گرفت.در ادامه معادله زمان سفر نیز بر حسب ترافیک بدست آمده و تخصیص سفرها به مسیرها از روش بهینه ساز سیستم انجام شده است .پس از تعیین ترافیک مختص هر مسیرو زمان سفر مربوط به آن ، مسیرهایی با کوتاهترین زمان سفر مشخص می گردند، که از آنها برای امداد رسانی استفاده می شود.