سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حاجی حسینلو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
امیر خاکسار – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

رعایت فاصله ایمنی خودرو ها در کاهش تصادفات ترافیکی یک عامل بسیار مهم محسوب می گردد.حداقل فاصله ایمنی به عوامل مختلف از قبیل عملکرد راننده, نوع سیستم ترمز, ضریب اصطکاک بین لاستیک ها و روسازی راه, سرعت وسیله نقلیه و… بستگی دارد.اولین هدف این مقاله شناخت عوامل فوق و بدست آوردن نمودار سرعت و حداقل فاصله ایمنی بر اساس عوامل مزبور می باشد.مقایسه حداقل فاصله ایمنی محاسبه شده با آیین نامه قبلی ایران, آیین نامه انگلستان و آیین نامه پیشنهادی جدید به عنوان دومین هدف این مقاله محسوب می شود. شبیه سازی حرکت وسایل نقلیه با استفاده از مدل تایر گیم و نیکروش (Gim & Nikravesh) , مدل حرکت معادل دوچرخ (Two-wheel equivalence model)و معادلات دینامیکی در محیط نرم افزاری Visual Basicانجام گرفت. نمودار حداقل فاصله ایمنی و سرعت وسایل نقلیه در شرایط روسازی مختلف (خشک, مرطوب, برفی و یخی ) وحالت ترمز گیری قفل کردن چرخ ها و عدم قفل کردن چرخ ها (سیستم ABS ) بدست آمد و مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین نتایج بدست آمده با آیین نامه کشور انگلستان وآیین نامه پیشنهادی جدید در رابطه با حداقل فاصله ایمنی نیز مورد مقایسه قرار گرفت و سازگاری خوبی بین نتایج فوق مشاهده گردید. در این تحقِیق مشخص گردید که در صورت استفاده از سیستمABS میزان کاهش فاصله ترمز گیری در شرایط محیطی نامطلوب برای روسازی (یخ بسته, برفی, مرطوب) فوق العاده چشمگیر بوده و در نتیجه استفاده از سیستم ABS در شرایط فوق در جهت کاهش تصادفات پیشنهاد گردید.