سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی –
رحمت اله رحیمی –
محبوبه ربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده شیمی

چکیده:

ایم مقاله مشتمل بر رنگدانه های طبیعی و صنعتی حاوی کروم و آهن می باشد که دارای کاربردفراوان در صنایع مختلف از جمله صنعت رنگسازی هستند. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد، شامل تقسیم بندی رنگدانه ها و موارد کاربردی هر کدام از آنها، نحوه تولید و مصرف رنگدانه ها، مشخصات مورد لزوم هر کدام از رنگ دانه ها از جمله قدرت پوشانندگی و شفافیت، پایداری در برابر نور، حرارت و مواد شیمیایی و مقایسه رنگدانه های طبیعی و مصنوعی می باشد. همچنین در این مقاله به نحوه تولید بخشی از این رنگدانه ها و همچنین کاربرد آنها در صنعت رنگسازی می پردازیم.