سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

تنش پسماند به تنشهایی گفته می شود که زمان نبود نیروهای اعمالی خارجی برروی یک جسم، در آن جسم اثرگذارباشد. اززمان طراحی مهندسی قطعات، علاقه زیادی برای محاسبه و تخمین تنش پسماند به صورت عملی به وجود آمده است روشهای مختلفی برای اندازه گیری تنش پسماند وجود دارد. اساس کار این روشها برسه فرم روشهای عددی، آزمایشگاهی و تحلیلی می باشد. امروزه نیاز است تا اندازه گیری های آزمایشگاهی گسترش پیدا کند تا مقدار و نحوه توزیع این نوع تنش در اطراف منطقه جوشکاری شده مشخص شود. در این مقاله به معرفی انواع روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی در جهت تعیین تنش پسماند پرداخته شده است. روش مته کاری به عنوان روشی نیمه مخرب، انکسار پرتو ایکس که روشی غیرمخرب است و در نهایت روش تحلیلی مورد بررسی دقیق قرارگرفته است. بااستفاده از منحنی ها و فرمولها ی ارائه شده می توان تنش پسماند را در قطعات و ورقهای جوشکاری شده مورد استفاده در سازه کشتی محاسبه کرد.