سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود شهریاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی و مهندسی ، دپارتمان مهندس
محمدحسین صادقی – دانشیار ، دانشکده فنی و مهندسی ، دپارتمان مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
مرتضی تقی پور – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
محمدرضا نجف آبادی – مدیر عامل شرکت مهندسی توسعه سایپا

چکیده:

موضوع جهانی شدن امر محتوم فردا و متصور امروز ماست که استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز در سایه آن تدوین گردیده است و قویٌا تمامی شرکتهای ایرانی بالاخص صنایع خودروسازی را بر آن داشته تا قابلیت رقابت پذیری خود را در تمامی جنبه های آن با درک و رویکردی جدید بهبود نمایند . بدین سان در راستای افزایش توان تولید و کنترل بهینه فرآیند مفهوم گسترده تری از لجستیک و زنجیره تامین در صنایع خودرو سازی در کانون توجه قرار گرفته است . خطوط رنگ یکی از مهمترین واحدها در صنایع خودرو سازی می باشند.تغییر نوع رنگ در حین پروسه رنگ بر روی بدنه خودرو بعلت از بین رفتن مقادیر زیادی رنگ و حلال هزینه بر می باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ، پروسه خطوط رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن معرفی تجهیزات اصلی خطوط انتقال بدنه خودرو در واحد رنگ ، به عنوان مطالعه موردی یکی از خطوط رنگ شرکت سایپا که در مرحله طراحی و ساخت می باشد برای شبیه سازی در نظر گرفته شدهاست. به منظور شبیه ساری فرآیند در جهت طراحیLayoutو شبیه سازی خط از نرم افزار WitnessوMDT وبرای طراحی و شبیه سازی تجهیزات مکانیکی از نرم افزارهای Solid Works،Catia،MDT استفاده شده است. با این بررسی ضمن کاهش هزینه ها و امکان کنترل بهتر فرآیند ، شرایط بهینه تغییرات در تنوع رنگ و همچنین سایر پارامترهای موثر در خطوط رنگ میسر می گردد.