سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هانیه باقری محققی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس یوسفی – موسسه تحقیقات پر طاووس
محمد مهدی باقری محققی – دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

شیشه های جاذب اشعه x در کاربردهای حفاظت در برابر اشعه x بطور وسیع مورد استفاده قرار گرفته اند. از این شیشه ها هم در امور روزمره پزشکی از جمله برای حفاظت کارکنان و بیماران در آزمایشهای مربوط به پرتو x بوسیله دستگاههای مولد اشعه x و هم در علوم مهندسی مواد در آزمایشگاهها و دستگاههای پیشرفته تحقیقاتی (در آنالیز و شناسایی ساختمان مواد)، برای حفاظت و ایمنی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته اند. فرآیند ساخت این نوع شیشه ها مانند روش استاندارد ساخت شیشه های معمولی است، با این تفاوت که برخی از فرآیندهای ساخت از قبیل ترکیب و دانه بندی مواد اولیه، افزودنی ها، مخلوط کردن، عملیات حرارتی فرآیند ذوب و سرد کردن و مدت زمان ذوب بطور خیلی دقیق باید انجام شود. ماده اصلی در ترکیب این نوع شیشه ها، اکسید سرب است و این بخاطر ضریب جدی بالای اشعه x، سرب می باشد. در این تحقیق، گزارشی از فرایندهای ساخت شیشه های اشعه x و نقش عوامل موثر در آن و آزمایشهای جذب اشعه x شیشه ارائه شده است. سه نمونه شیشه جاذب اشعه x با سه ترکیب مختلف ساخته شده است (با ضخامت ۸ میلیمتر) و ضریب جذب(µ) شیشه ها برابر با ۰/۵mm-1 و نسبت شدت باریکه خروجی به شدت ورودی کمتر از %۲ می باشد.