سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
زینب برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
محمد مهدی دهشیری – عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
محمد مهر نیا – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی استا ن لرستان

چکیده:
مقدمه و هدف: شمال شرقی شهرستان الشتر در طول ۳۲ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۴ دقیقه شرقی و عرض ۴۸ درجه و ۳ دقیقه شمالی واقع شده است. وسعت کل محدوده به طورتقریبی ۱۰۰۰۰ هکتار می باشد. هدف از این مطالعه، با توجه به وجود مناطق بکر و دست نخورده دراین مطالعه، بخصوص در قسمت انتهائی یعنی پرسک و اسپیژ، شناخت گیاهان دارویی منطقه، تعیین رویشگاهها،پراکنش، فرم رویشی، استفاده های سنتی وشناخت خواص و کاربرد آنان می باشد. روش بررسی: در این بررسی با روش مرسوم تاکسونومیک گیاه کامل گلدار و میوه دار، از بهمن ۱۳۹۰ تا اواخر مهر ۱۳۹۲ در فصول رویشی جمع آوری شدند. پس از پرس و خشک کردن و بعد از چسباندن روی مقوا، با استفاده از منابع موجود، شناسایی و با استفاده از منابع علمی، نام علمی آنها مشخص گردید. برای شناسایی نمونه های گیاهی دارویی از اطلاعات اهالی منطقه، متخصصان جهاد و علوم کشاورزی و منابع موجود در زمینه گیاهان دارویی استفاده شد. نتایج و بحث: درمجموع ۱۹۶ گونه گیاهی متعلق به ۱۴۲ جنس و ۴۱ تیره شناسایی شد (دولپه ایها ۱۷۵ گونه گیاهی و تک لپه ایها ۲۱ گونه گیاهی). از ۱۹۶ گونه موجود در منطقه ۶۵ گونه دارویی هستند. نام این گونه ها در منابع و متون معتبر گیاهان دارویی کشور به ثبت رسیده و یا اینکه به طور سنتی اهالی منطقه و استان آنها را جهت مصارف گوناگون دارویی، خوراکی و موارد مشابه به کار می گیرند. از ۶۵ گونه دارویی، ۲۷ گونه (۵۹/۱۸%) ایرانی تورانی و ۲۸ گونه (۵۹/۱۸%) همی کریپتوفیت میباشند.در مقایسه با گونه های دارویی جمع آوری شده در استان(۱۵۱گونه) بیانگر تنوع گیاهی در این منطقه بخصوص از نظر دارویی و اندمیک است.