سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه زندیه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
غلامرضا رحیمی پور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

هاله اولیه شکلی وابسته ومشابه به خود توده معدنی به خود میگیردو نسبت به خود کانسارها از لحاظ حجم بزرگترند و گسترش بیشتری در منطقه دارند، وبیشترین ارزش را در راستای پیجوئیهای اکتشافی و مشخص کردن مینرالیزاسیون پراکنده و غیر اقتصادی از کانی زایی اقتصادی دارد. در این مقاله به مطالعه لیتوژئوشیمیایی اکتشافی داده های سطحی کانسار های سونگون ودره زار که شامل جداسازی جامعه آنومالی از زمینه به منظور تعیین مناطق امید بخش برای پیدایش کانی سازی اقتصادی و آنالیز چند متغیره داده های سطحی لیتوژئوشیمیایی میدان معدنی کانسارها پرداخته شده است و همچنین به بررسی نتایج حاصل ار هر یک از کانسارها با توجه به اینکه کانسار دره زار دارای زونالیته معکوس می باشد، پرداخته شده است و با مقایسه آن ها سعی بر ارائه مدل اکتشافی استاندارد ژئوشیمیایی بر اساس داده های سطحی شده است که در اکتشافات کانسارهای هم تیپ و هم ژنز استفاده بسزایی دارد. نتایج چنین مطالعاتی صرفنظر از اهمیت صرف علمی، به گونه ای مؤثر به سؤالاتی از قبیل تخمین مینرالیزاسیون و امکان ادامه یابی اقتصادی آن در بخشهای حفاری نشده، جواب می دهد. . از دیدگاه علمی نیز مطالعات لیتوژئوشیمیایی کانسارهای معدنی، گامی مؤثر در بهبود و ارتقاء مدلهای اکتشافی و روشهای آنالیز نتایج می باشد.