سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد کریملو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حامد مخدومی درمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

هدف از این تحقیق استفاده از پودر انفعالی (RPC) به عنوان یک ماده ترمیمی و ارزیابی انعطاف پذیری آن با بتن های موجود می باشد.
آزمایشی که برای ارزیابی انعطاف پذیری پیوند ماده ترمیمیمورد بحث قرار گرفت عبارت است از:
تست تخریب بتن تحت شتاب دهنده محیطی یعنی: سیکلهای یخ زدگی و آب شدگی قبل و بعد از سیکلهای یخ زدگی و آب شدگی نمونه از لحاظ: مقاومت فشاری، دوام پیوند (تست برش کج) استحکان بیرون کشیدن میلگرد و رابطه بین مدول دینامیکی، تست NDT بررسی میشود.
نتایج ازمایشات نشان می دهد که RPC (پودر انفعالی بتن) ماده ترمیم کننده خوب و بهبود کننده توان فشاری نمونه و تقویت خمشی، تقویت نیروی پیوندی، مدول دینامیکی و قابلیت انعطاف پذیری بالا در مقایسه با بتن معمولی می باشد. چسبندگی بین RPC و میلگرد نیز خیلی انعطاف پذیری بالا در مقایسه با بتن معمولی می باشد. چسبندگی بین RPC و میلگرد نیز خیلی بیشتر از دیگر بتن هاست.
با توجه به نتایج بدست آمده این علاقه به وجود خواهد امد که در سازه های بتنی مسلح برای بهبودچسبندگی و ترمیم آن از RPC استفاده شود.