سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین وطنچی – کارشناس بیمه لویدز آلمان

چکیده:

خدا را شکر می کنیم که در سایه الطاف خود و با همت مردم و به رهبری با درایت امام عالیقدر، توانستیم انقلابی در زندگی و جامعه خود بوجود بیاوریم که شروع خودباوری برای ما بوده است.
و سپاس از شهیدان، ایثارگران و جانبازانی که با خون خود ضامن این استقلال و انقلاب شده اند.
و باتشکر از رهبری فرزانه و مدیران دلسوز نظام که تمامی هم و غمشان، مردم خوب ایران است.
در بیشتر کشورهایی که سواحلشان به آبهای آزاد مرتبط هستند، صنایع دریایی، بخش عمده ای از چرخه اقتصادی آن کشور راتشکیل می دهد، اما متاسفانه در کشور ایران که هم از جنوب با آبهای آزاد مرتبط است و هم ازشمال به وسیله دریای خزر با کشورهای تازه استقلال یافته، در ارتباط است، سهم صنایع دریایی در چرخه اقتصادی کشور به میزان مطلوب نرسیده و همچنین در استفاده از امکانات موجود نیز، مشکلات زیادی وجود دارد که دلیل این وضعیت را می توان بشرح ذیل تقسیم بندی کرد:
– با مشتقت و سخت بودن امور اجرایی درصنعت دریایی نسبت به صنایع دیگر
– نیاز به سرمایه گذاری های سنگین
– نوپا بودن صنایع دریایی ایران
– شرایط بد آب و هوایی مناطق جنوبی ایران
– ضعف مدیریت
حال با توجه به اینکه در بررسی علل پیشرفت کشورهای صنعتی، نقش مدیریت آگاه، غیر قابل انکار است، لذا نگارنده بحث مدیریت سیاستگذاری و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه را بهمنظور ارائه به اولین همایش ملی صنایع دریایی برگزیدع و امیدوار است به این وسیله قسمتی از دین خود را به مردم صمیمی و شرافتمند ایران، ادا کرده باشد.
ضمنا با توجه به اینکه بیشتر بخشهای صنایع دریایی ایران، دولتی هستند ، لذا در استفاده از عنوان مدیریت صنایع دریایی، در بخشهای مختلف متن این مقاله، منظور همان مدیریت دولتی می باشد.
۱- مدیریت در صنایع دریایی را می توان به بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
۱-۱- مدیریت ناوبری (مالکین و یا اپراتورهای شناور)
۱-۲- مدیریت تعمیرات و ساخت شناورها
۱-۳- قوانین و مقررات دریایی و مدیریت سواحل و بنادر
۱-۴- مدیریت آموزش
۱-۵- نیروی دریایی (ساخت، تعمیرات و نگهداری شناورهای جنگی)
۱-۶- مدیریت بهره برداری از منابع نفت و گاز دریایی
۱-۷- متفرقه (مدیریت شرکتهای بازرگانی، مدیریت شرکتهای بازرسی، بیمه و نمایندگی شرکتهای ناوبری خارجی)
۲- به منظور آشنایی بیشتر با مدیریت صنایع دریایی ایران، این بخش را در چهار فصل زیر می توان تقسیم نمود:
۲-۱- نحوه شکل گیری مدیریت صنایع دریایی ایران
۲-۲- ویژگی مدیریت در بعد انقلاب و وضعیت فعلی مدیریت صنایع در ایران
۲-۳- اشکالات و نقاط ضعف مدیریت صنایع در ایران
۲-۴- بررسی نحوه عملکرد مدیریت در بخشهای مختلف صنایع دریایی