سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شایسته فر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مهدن
فضه پورخاک – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش زمین شناسی
احمدعلی آزادیخواه – شرکت معدنی کوشا

چکیده:

در این تحقیق مطالعات بر روی آنومالی شماره سه متمرکز شده است. این آنومالی که بصورت یک تختال گسلیده با امتداد شمالی – جنوبی قرار دارد بزرگترین آنومالی موجود در کانسار می باشد . از آنجایی که بین کانسنگ و سنگ همراه لایه بندی و ارتباط تدریجی وجود دارد و با توجه به وجود لایه بندی بین مگنتیت و ریز لایه های پیریت و کانیهای غیر فلزی کانسار منشاء رسوبی – متصاعد دارد. همچنین حضور سنگهای آتشفشانی بازالتی و تشکیل کانسار در یک محیط ریفت درون قاره ای دلیلی بر رسوبی – متصاعدی بودن کانسار است. از آنجایی که ارتباطی ناگهانی با سنگ زیرین و بالایی داردو هیچ گونه قطعهای از سنگریزیندرون کانسار دیده نمی شود میتوان ادعا بر رسوبی -متصاعدی بودن کانسار داشت.وجود رگچه هایی از مگنتیت درون سنگ همراه دلیلی بر حضور محلولهای گرمابی آهن دار حوضه است.وجود بلورهای درشت آپاتیت همراه با مگنتیت دلیلی بر بالا بودن میزان آب در محلول یا ماگمای کانسار ساز است ولی با توجه به درشت بودن اندازه کانه ها در کانسنگ یک ماگما نمی تواند نقشی در کانسار سازی در محیط آبی داشته باشد. کانسار سنگ آهن گل گهر یک کانسار لایگونو همزاد است و جزء کانسارهای آهن نواری نوع سوپریور می باشد.
با بررسی ساخت و بافت موجو در مگنتیت کانی عمده و اولیه کانسار سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بطور کلی ساختهای مشاهده شده درکانسار عبارتند از : ساختهای لایگون (ساخت اصلیاولیه کانسار سازی) – بودین و چین خوردگی انواع بافتهای موجود در مگنتیت را می توان به ۵ گروه اصلی تقسیم بندی نمود.
۱- بافت ژنتیکی حاصل از ته نشست اولیه: بافتهای میرمیکیت گرانولارو لایه ای
۲- بافتهای ژنتیکی حاصل از تغییر و تبدیل : بافتهای آنکلوزیون و دیدن اشتاین
۳- بافت های جانشینی: رگه ای جانشینی
۴- بافت های تغییر شکل یافته : بافت های کاتاکلاستیک جهت یافته
۵- بافت اکسیداسیونی یا هوا زده: بافت مارتیتی
که با بررسیهای انجام شده که تنها بر روی ساخت و بافت موجود در کانه مگنتیت صورت گرفته است نظریات ماگمایی و آتشفشانی – رسوبی تایید شده و ضعیف بودن نظریات رسوبی شیمیایی و اسکارنی ذکر می شود.