سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بصیر صادقپور – کارشناس ارشد راه و ترابری – اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی

چکیده:

تامین ایمنی راهها برای جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه از مسیر اصلی و خطر برخورد با موانع حاشیه جاده ها و جزایر میانی بزرگراه ها و سایر خطرات جانبی، امری اجتاب ناپذیر است. بنابراین ایمنی کناره راهها زمانی تامین میشود که طراحی وحفاظت صحیح این ناحیه در برابر موانع ثابت، خسارات جانی، مالی و صدمات وارد به وسایل نقلیه منحرف شده به حداقل رسیده و باعث برگشت آنها به مسیر اولیه جهت ادامه حرکت میشود. لذا با توجه به موقعیت جاده ها و نیز وضعیت اقتصادی موجود، و جهت دستیابی به ایمنی بیشتر، مطالعه و بررسی کاربرد و عملکرد نوع حفاظ متناسب با موقعیت جاده ها و نیز ارزیابی اقتصادی آنها اهدافی است که در تحقیقی مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد و در این راستا دو نوع حفاظ (جان پناه) گاردریل ونیوجرسی بیشتر مورد توجه است و برای دستیابی به اهداف مذکور ضمن بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده و نواقص موجود به روشهای بهینه سازی و ارتقاء حفاظ ها باتوجه به سیستم جدید ۱۳۱۷ – EN پرداخته و درنهایت نیز یک مقایسه فنی و اقتصادی بین دو گزینه مذکور صورت می گیرد.