سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد هاشمی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

کانی زایی مس گزو در بخش جنوبی رشته کوه شتری در شهرستان طبس قرار دارد. وجود آثار معدنکاری قدیمی در منطقه نمایانگر اهمیت ذخیره از قدیم الایام می باشد. کانی سازی مس در ارتباط با نفوذ استوکهای گرانودیوریتی متعلق به کرتاسه فوقانی است. مطالعات پتروژنتیکی سنگهای آذرین منطقه نشاندهنده موقعیت تکنونیکی زنونهای همگرا و تشکیل ماکماهای مربوط به زون فرورانش حاشیه قاره است که همراه با کانی سازی مس و مولیبدن با عیار مناسب می باشد. بعلاوه با توجه به زون آلتراسیون پتاسیک و زون گوسان در بخش فوقانی توده و زون پروپلتیک در اطراف، کانی سازی از نوع پورفیری می باشد.