سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
پرویز باورصاد – دکتری حمل و نقل ترکیبی ، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهدی ویسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
دریا به عنوان یکی از عوامل موثر طبیعی در جذب گردشگری برای کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار و برای آن برنامه ریزی مفصلی صورت می گیرد. از قابلیت های تفریحی ورزشی سواحل می توان به شنا، اسکی روی آب، قایق رانی، ماهیگیری، – اسب سواری و پیاده روی اشاره کرد. که مهم ترین قابلیت تفریحی دریا، ورزش شنا می باشد. تنها سواحل دریای خزر در مازندران، دارای ظرفیتی معادل۱/۵ میلیون نفر شناگر در یک نوبت از شبانه روز است و می توانند از آن استفاده کنند ظرفیت مذکور تا سه برابر در شبانه روز قابل افزایش است. چنان چه مدیریت فعال و مناسبی برای سواحل به وجود آید و عوارض زیست محیطی ناشی از آن پیشگیری گردد، علاوه بر ورزش شنا، امکانات استفاده از منابع آبی در دریا، موقعیت های مناسبی برای ورزش هایی از قبیل اسکی روی آب، قایق رانی و حتی کشتیرانی فراهم آمده است. ماهیگیری را نیز به عنوان یک ورزش بومی در حال رشد که دارای زمینه های گسترده ای است، اضافه کرد. وجود انواع ماهی های سرد آبی و گرم آبی، دامنه این ورزش فرح بخش و مفید را وسعت می بخشد. در میان انواع توریسم در ایران شاید هیچ یک به اندازه توریسم دریایی ناشناخته و مهجور نمانده باشد و این در حالی است که از سویی، تنها، مرز آبی جنوب کشور در امتداد خلیج فارس و دریای عمان به طول ۱٨٨۲ کیلومتر یکی از سرمایه های طبیعی کشور محسوب می شود و از سوی دیگر، کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس از مرزهای کوتاه خود استفاده بسیار می برند. جغرافیای ایران، با تنوع خود اعم از کوه، جنگل، صحرا و دریا، در زمینه های مختلف کاری نیز تنوع پدید آورده است، البته باید به یاد داشت، آنچه طبیعت مهیا کرده است استعداد و توان بالقوه محسوب می شود و برای تبدیل آن به حالت بالفعل و بهره برداری لازم است برنامه ریزی و سرمایه گذاری هایی صورت بگیرد. یکی از بهره برداری هایی که می توان از طبیعت متنوع داشت، استفاده از توریسم در شاخه های گوناگون، مانند توریسم صحرا یا دریا، است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت، – اسناد و مدارک موجود سعی شده است به تحلیل و بررسی گردشگری دریایی در ایران پرداخته شود، سپس بر اساس تجزیه و تحلیل های به عمل آمده، ظرفیت و پتانسیل های گردشگری دریایی در ایران را به کمک مدل SWOT بررسی و ارائه نموده ایم. چرا که گردشگری دریایی به عنوان یک راهبرد ارزان و با صرفه و در کنار سایر راهبردها می تواند باعث توسعه اقتصادی واجتماعی شود