سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرمهدی سیداصفهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا اخلاقی – معاوت سواریسازی شرکت ایران خودرو

چکیده:

فرضیه های تحقیق ثابت می کند که استقرار سیستم تضمین کیفیت QS-9000 موجب ارتقاء کیفیت قطعات خودرو خواهد شد. روش تحقیق و آزمون فرضیه ها با انتخاب یک نمونه آمای و بررسی شاخصهای کیفیت روی این نمونه صورت پذیرفت. لذا کلیهتامین کنندگان صنایع خودروسای کشور که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد تضمین کیفیت QS-9000 شده بودند. بعنوان جامعه مورد مطلاعه انتخاب گرددند. شاخصهای اساسی کیفیت شامل تعداد قطعات معیوب، تحویل به موقع و قیمت در این نمونه آماری در دو بازه زمانی شش ماههقبل و بعد از اخذ گواهینامه و در سه مقطع مکانی در زنجیره تامین (دریافت کالا در ساپکو، خط تولید در ایران خودرو خدمات پس از فروش ایساکو) مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتند. به منظور حصول اطمینان از اینکه نتایج حاصله معلول استقرار سیستم تضمین کیفیت QS-9000 می باشد، از شرکتهایی مورد بررسی در قالب پرسشتامه حاوی الزامات اصلی و کلیدی و موثر بر کیفیت استاندارد QS-9000 یک مطالعه میدانی صورت پذیرفت. پس از تجزیه و تحلیل های آماری و بررسیی های میدانی در سطح تشخیص ۵% و با ضریب اطمینان ۹۵% موثر بودن استقرار سیستمهای تضمین کیفیت QS-9000 در ارتقاء کیفیت قطعات خودرو به اثبات رسید.