مقاله مطالعه و توصيف آجرهاي لعابدار مکشوفه از سه فصل کاوش محوطه ربط ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پيام باستان شناس از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه و توصيف آجرهاي لعابدار مکشوفه از سه فصل کاوش محوطه ربط ۲
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمال غرب ايران
مقاله عصر آهن
مقاله جنوب درياچه اروميه
مقاله مانا
مقاله آشور
مقاله ربط سردشت
مقاله آجرهاي لعابدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبري نوبري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عفيفي ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تپه شماره ۲ ربط سردشت در استان آذربايجان غربي و در کناره شرقي رودخانه زاب کوچک قرار گرفته و تا کنون سه فصل از کاوش باستان شناسي آن مي گذرد. موقعيت تپه شماره ۲ ربط در بخش جنوب غربي حوزه سرزميني مانا و متاثر از دو حوزه امپراتوري آشور و اورارتو و تاثير و تاثرات اين حکومت ها بر يکديگر و آشنايي با زواياي تاريک اين قدرتها در شمال غرب ايران، بر جنبه هاي باستان شناختي مطالعات و پژوهشها در تپه ربط ۲ مي افزايد. ماحصل سه فصل پژوهش در اين محوطه دست يابي به مدارک سفالي، آجري و معماري است که برخي از آنها براي اولين بار در شمال غرب ايران به دست مي آيند. در اين بين آجرهاي لعابدار محوطه ربط سردشت که نمونه هاي مشابه آنها پيشتر از تپه قالايچي بوکان بدست آمده، جايگاه مهمي در زمينه مطالعات هنري، فني و بازشناسي جنبه هاي مذهبي، سياسي و اجتماعي ساکنان اين محل دارند. آنچه به اهميت اين آجرها مي افزايد وجود نمونه هاي کتيبه دار لعابداري است که ترجمه آن حکايت از نام خدايان، سرزمين و ايالتي مانايي دارد. بي ترديد شناخت جامع الاطراف آجرهاي مکشوفه با عنايت به اينکه کاوش در اين محوطه سالهاي نخستين خود را مي گذراند؛ مي تواند مبناي مناسبي جهت طبقه بندي علمي اين يافته هاي ارزشمند باشد.