سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدتقی زمانی –
امان اله سمنگوئی –

چکیده:

مدلها و نظام های نوین مدیریتی از قبیل سیستم مدیریت کیفیتQMSبراساس استاندارد ISO9001:2000 و مدل تعالی EFQM و … که هر یک به نوبه خود سازمانهایمختلف را گام به گام به استقرار هر چه کامل ترTQMنزدیک می نمایند. هر یک در گزارش های خاص خود از قبیل: گزارش های ممیزی و بازنگری مدیریت و ارزیابی منجر به شناسایی و معرفی نقاط بهبود متعددی در فرآیندهای مختلف هر سازمان می گردند، سئوال مهمی که سازمانها پس از شناسایی نواحی بهبود با آن مواجه می گردند این است که : چگونه نقاط بهبود را به پروژه های بهبود مناسب تبدیل نمایند؟ مقاله حاضر با پرداختن به این مهم در سه بخش :۱- فرآیند پردازش نقاط قابل بهبود ۲- فرآیند تعریف پروژه های بهبود۳- فرآیند اولویت بندی پروژه های بهبود راهکارهایی را که بطور عملی در شرکت برق منطقه ای فارس تجربه شده است ارائه می نماید و طی آن بنحوی لزوم استفاده از استراتژی های تدوین شده در موسسات را به عنوان یکی از بهترین ابزارهای یکپارچه سازی و اولویت بندی فعالیتهای بهبود حاصل از هر یک از مدلها و نظام های مختلف مدیریتی را نشان می دهد.