سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی منصور دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دریا

چکیده:

در بسیاری از بنادر بزرگ جهان کانالهایی احداث شده است که به کشتی اجازه می دهد فواصل طولانی را در خشکی بپیماید و سپس وارد حوضچه ورودی (Ship Lock) شود. از این حوضچه ها می توان در مسیر آبراههای طبیعی نیز استفاده کرد و تردد کشتیها و شناورها را در این مسیرها فراهم ساخت. نمونه های استفاده از این حوضچه ها در کشورهای اروپایی و کشور روسیه اجرا شده و تحول عظیم اقتصادی در این مناطق به وجود آورده است. رودخانه کارون تنها رودخانه کشتیرانی در ایران است که مدتها کشتیها و شناورهای کوچک و بزرگ در آن تردد می نموده اند. این رودخانه در قسمت پایین دست به اروند می ریزد(سه شاخه کارون – اروند) با توجه به فعالیت بندر خرمشهر در کنار رودخانه اروند احداث یک دریچه ورود کشتی در سه شاخه کارون باعث احیای کشتیرانی در این رودخانه شده و تردد کشتی و شناورها در این رودخانه را فراهم می سازد. طراحی دریچه ورود کشتی در سه شاخه کارون – اروند جهت احیای کشتیرانی در این رودخانه و امکان سنجی طرح Ship Lock در این مکان در این مقاله ارائه گردیده است.